Osma VŠB

Rektor VŠB-TU Ostrava pokřtil novou osmiveslici

V rámci Dne otevřených dveří KTVS dne 15.9.2014 byla pokřtěna naše nová osma !!!

Před budovou katedry tělesné výchovy a sportu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava došlo v pondělí 15. září ke slavnostní události. Rektor VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. pokřtil novou osmiveslici WINTECH Racing International, která nese jeho jméno! Loď je určena jak studentům ve výuce veslování v rámci hodin tělesné výchovy, tak pro tréninky členů veslařského oddílu Vysokoškolského sportovního klubu VŠB-TU Ostrava a jejich účast na veslařských regatách. Nová osma bude jistě přínosem pro další rozvoj veslařského sportu na univerzitní půdě v Ostravě.