Osma VŠB

Vše dobré v novém roce 2016 !

Hodně zdraví, životní pohody a sportovního elánu v novém roce 2016 vám přejí veslaři VŠB-TU Ostrava!